επακρίδες πόλεις

επακρίδες πόλεις
ἐπακρίδες πόλεις (Α) [επί + άκρα]
οι πόλεις που είναι κτισμένες πάνω σε λόφους.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”